Crematie & Asbestemming

Crematie & Asbestemming mogelijkheden

Bij een crematie wordt het lichaam van een overledene op zeer hoge temperatuur in een speciale oven verbrand. Dit duurt ongeveer 5 kwartier Dit gebeurt meestal direct na de afscheidsbijeenkomst.

Steeds meer crematoria bieden nabestaanden de mogelijkheid om de kist te begeleiden tot de oven.

Soms heeft de overledene zelf een idee heeft aangedragen voor bestemming van haar of zijn as. Het komt ook voor dat er nooit gesproken is over een asbestemming en dat de nabestaanden daar ook niet direct een idee over hebben. Soms zijn ze (nog) niet op de hoogte van alle mogelijkheden. Er is overigens niets dat u verplicht om snel te beslissen. U kunt ervoor kiezen om de as te bewaren tot het moment dat u in staat bent een weloverwogen keuze te maken.

Het crematorium wordt gehuurd voor een bepaalde tijdsduur,- een uur tot anderhalf uur. De tijdsduur verschilt per crematorium evenals de mogelijkheid om een verlenging te reserveren.

Gedurende die tijd mag gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten van het crematorium, zoals:

  • Aula
  • Baar
  • Spreekstoel / katheder
  • Kaarsen en kandelaars,
  • Bloemenstandaards en bloementafeltjes
  • Beamer voor visuele presentaties
  • Muziekinstallatie
  • Koffieruimte

Catering is een aparte post en afhankelijk van aantal bezoekers en wensen.

Afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen kan in de aula wanneer dit past in de tijd dat u de aula kunt gebruiken. Een aantal crematoria beschikt over een uitvaartcentrum. 

Begeleiding naar de oven De familie mag erbij zijn als de kist in de oven gaat. Voor de veiligheid mogen maximaal tien familieleden bij de crematie zijn. Het crematorium bepaalt op welk moment de crematie precies plaatsvindt.

Crematie De crematie is altijd op dezelfde dag als de afscheidsdienst. Het crematorium bepaalt het tijdstip.

Huisdieren Alleen hulphonden zijn welkom. Andere dieren mogen niet op het terrein van het crematorium komen.

Kaarsen en wierook Het is toegestaan om kaarsen en wierook te ontsteken, mits dit vooraf is geregeld. Het gebruik van wierook is alleen toegestaan bij de laatste plechtigheid van de dag.

Muziek Het crematorium heeft een database met muziek waaruit u kunt kiezen. Het is mogelijk om eigen muziek en beeld mee te nemen.  Het crematorium moet de muziek en beelden uiterlijk de dag voor de afscheidsdienst om 12.00 uur hebben. Indien de afscheidsdienst op een maandag is, dan dienen  de muziek- en/of beeldbestanden al op zaterdag om 12.00 uur aanwezig zijn. Aanleveren van muziek en beeld kan op een cd, dvd of een USB-stick. Het crematorium kan geen elpees of cassettebandjes afspelen. Een zelf gebrande cd kunnen we vaak wel afspelen. Een medewerker van het crematorium kan de cd vooraf testen indien de cd tijdig wordt aangeleverd. Het crematorium is niet verantwoordelijk voor een zelf gebrande cd. Ook niet wanneer het niet lukt om de cd tijdens de rouwdienst af te spelen.

Opname van de afscheidsdienst.   Een beeld- en geluidsopname van de dienst wordt alleen gemaakt als de opdrachtgever vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Deze opname mag alleen gedeeld worden in besloten kring. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Regels / milieueisen Het crematorium moet zich houden aan eisen voor het milieu. Tijdens een crematie kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Daarom gelden bepaalde eisen. Bijvoorbeeld voor de kist en voor de bekleding van de kist. Martha van Hedel en Dyonne Mutsaers beschikken over een overzicht van uitvaartkisten die geschikt zijn voor crematie van de Landelijke Vereniging voor Crematoria (LVC) en de eisen die gesteld worden aan de afmetingen en het gewicht.

Tijdsduur afscheidsdienst Voor ieder crematorium gelden vaste aanvangs- en eindtijden. Heeft men meer tijd nodig? Dan kan dat geregeld worden op basis van beschikbaarheid. Er zijn wel kosten verbonden aan het langer gebruiken van de aula. Dit geldt ook wanneer u de aula langer gebruikt wordt omdat de uitvaartdienst uitloopt.

Zonder kist De overledene mag worden gecremeerd zonder kist. In dat geval wordt gebruik gemaakt van een opbaarplank waarop de overledene ligt. De opbaarplank moet een rand hebben die minimaal tien centimeter hoog is. Lichaamsdelen mogen niet zichtbaar zijn. Het lichaam moet bijvoorbeeld gewikkeld zijn in een doek of lijkwade.

 

Er zijn algemene, gemeentelijke begraafplaatsen en begraafplaatsen die in handen zijn van een kerkgenootschap. Vanwege de vele geloofsovertuigingen en nationaliteiten van mensen in Nederland bestaat op veel algemene begraafplaatsen de mogelijkheid om op eigen wijze invulling te geven aan het begraven en het herdenken van de overledene. Bepaalde delen van een gemeentelijke begraafplaats kunnen toegewezen zijn aan een kerkgenootschap. Het beheer, onderhoud en de administratie blijft echter in handen van de gemeente. Op een gemeentelijke begraafplaats wordt doorgaans van maandag t/m zaterdag begraven. Op zon- en algemeen christelijke feestdagen hoeft een gemeentelijke begraafplaats geen gelegenheid tot begraven te geven.
Indien gekozen wordt voor een specifieke begraafplaats, dan dient contact opgenomen te worden met de beheerder van de begraafplaats. Begraafplaatsen kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot toestemming, zoals het lid zijn van een kerkelijk genootschap of inwoner zijn van een gemeente.

In Nederland is maar een beperkt aantal Islamitische begraafplaatsen, de meeste moslims worden in het buitenland begraven. In een aantal steden zijn gemeentelijke begraafplaatsen voorzien van een islamitisch gedeelte om te voorzien in de basisbehoefte van begraven. In Noord-Brabant zijn meer dan 20 Joodse begraafplaatsen.

  

 

Een natuurbegraafplaats is een natuurgebied waar zelf een begraafplaats gekozen kan worden. Op de natuurbegraafplaats zijn geen grafafdekkingen toegestaan. Als markering van het graf is wel een eenvoudige houten boomschijf toegestaan. Een natuurbegrafenis betekent eeuwigdurende rust in de aarde. Eén met de natuur.

Grafsteen

Graniet, marmer, leisteen en hardsteen zijn de eerlijke materialen die de basis vormen voor het vervaardigen van grafmonumenten of gedenkstenen. Ervaring van onze klanten heeft geleerd dat de klantvriendelijkheid en service van Jos van Kasteren Natuursteen in Schijndel worden gewaardeerd.
Dit bedrijf zorgt voor vertaling van uw wensen naar een voor u passend eindprodukt. In eigen zagerij en werkplaats worden de producten op maat gemaakt. Van het eerste overleg tot en met de plaatsing op het graf wordt alles voor u geregeld. Het werkgebied van Jos van Kasteren strekt zich uit van Schijndel en Sint-Oedenrode, naar Veghel en Uden, Boxtel, Sint-Michielsgestel tot aan ‘s-Hertogenbosch.