Eerste zorg na overlijden

Na het vaststellen van het overlijden zal de behandelend arts een overlijdensverklaring  opstellen. Deze verklaring is belangrijk voor allerlei administratieve zaken die geregeld moeten worden.

Het verloop van de gebeurtenissen is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Familieleden en naaste vrienden zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld.

Daarna is het belangrijk om een afspraak te maken met de uitvaartverzorger. Heeft men een uitvaartverzekering dan is men niet verplicht om de uitvaart te laten regelen door de verzekeraar zelf. Men kan altijd zelf een keuze maken, want de verzekeraar is verplicht om het verzekerde bedrag uit te betalen.

Martha van Hedel is  24/7 telefonisch bereikbaar:

073 503 63 24 of 06-53 72 85 34.

 

Dyonne Mutsaers is 24/7 telefonisch bereikbaar:

06 54 22 57 20

Zij maken in nader overleg met u een afspraak voor het eerste bezoek en de laatste verzorging van de overledene.

Een overzicht van de mogelijkheden

In overleg wordt een afspraak gemaakt voor een eerste bezoek aan de nabestaanden en de laatste verzorging van de overledene. Met de opdrachtgever van de uitvaartverzorging worden de wensen van de overledene en nabestaanden in kaart worden gebracht. Het is mogelijk dat de overledene geregistreerd staat als donor voor transplantatie in het Donorregister. In de meeste gevallen zullen de nabestaanden hiervan op de hoogte zijn. Een arts is bovendien in alle gevallen verplicht het Donorregister te raadplegen in geval van overlijden. Indien de overledene als donor is geregistreerd dan zullen direct de procedures worden opgevolgd.

Er zijn tal van zaken waarover op korte termijn een besluit moet worden genomen en taken die uitgevoerd moeten worden. Martha van Hedel neemt hierin als uitvaartverzorgster het initiatief. Uiteraard staan de wensen van de overledene en de nabestaanden centraal. Hiervoor wordt een eventuele laatste wilsbeschikking of codicil geraadpleegd waarin de wensen ten aanzien van de uitvaart door de overledene beschreven zijn. Als er geen duidelijke voorkeuren zijn vastgelegd of uitgesproken dan is het aan de nabestaanden om de uitvaart te organiseren in de stijl van de overledene.

Ruim 60% van de Nederlanders vanaf 45 jaar heeft nagedacht over de eigen uitvaart. Toch heeft nog geen derde zijn of haar wensen op een of andere wijze vastgelegd of besproken. 

Punten die aan de orde komen:

 • Laatste verzorging van de overledene. Keuzes maken ten aanzien van kleding, make-up en/of haardracht.
 • Opbaren thuis of in Afscheidshuis Coudewater. Klik hier voor meer informatie
 • Wensen ten aanzien van rouwbezoeken.
 • Aangifte van overlijden. Martha van Hedel of Dyonne Mutsaers verzorgen de wettelijke formaliteiten in de gemeente van het overlijden
 • Begraven of cremeren? Ruim de helft van de mensen vanaf 45 jaar wil na het overlijden gecremeerd worden; in de leeftijdscategorie vanaf 65 jaar kiest zelfs 2/3  voor een crematie. Een begrafenis heeft voor 22% van de mensen de voorkeur.
 • Een keuze maken voor een begraafplaats of crematorium en de daarvoor vereiste voorzieningen treffen. Reserveren dag, uur. Klik hier voor informatie over begrafenis en crematie.
 • In crematoria is de tijdsduur van een afscheidsdienst vastgesteld. Het is mogelijk – op basis van beschikbaarheid – om een tijdsverlenging aan te vragen indien er behoefte is aan een uitgebreide afscheidsdienst.
 • Voor een begrafenis wordt een begraafplaats gekozen. Aan de orde komen: soort graf, grafrechten, onderhoud, naamplaatje, grafmonument.  Klik hier voor meer informatie.
 • Voor een religieuze afscheidsdienst in een kerk worden afspraken gemaakt met de pastoor of dominee. Een ceremonie kan ook worden uitgevoerd door een ritueel begeleider
 • Een afscheidsceremonie kan ook plaats vinden in een andere locatie voorafgaand aan de begrafenis of crematie.
 • Het programma van de uitvaart wordt in grote lijnen opgesteld ten behoeve van de aankondiging van overlijden en de uitnodiging voor de uitvaart naar familie, vrienden, bekenden.
 • Voor de rouwkaart, eventueel een herinneringskaart(je), advertentie en/of een online overlijdensbericht op Memori wordt een tekst opgesteld. Zie voorbeelden voor teksten ter inspiratie.
 • Eventueel een apart uitnodigingskaartje voor samenkomst na afloop in het geval dat hiervoor een select aantal mensen wordt uitgenodigd. Dit extra kaart kan dan met de rouwkaart worden meegestuurd.
 • Bepalen van het aantal rouwkaarten. Een doos met enveloppen wordt achtergelaten, zodat de nabestaanden kunnen beginnen met het schrijven van enveloppen. Voor het versturen van rouwpost kunt u gebruik maken van de Rouwverzendset en de Rouwpostzegels. Rouwpost wordt met grote prioriteit verwerkt. Post.nl komt de rouwpost in het weekend ophalen als dat gewenst is.
 • Keuze uitvaartkist. Klik hier voor meer informatie.
 • Overigens is een uitvaartkist niet verplicht. Indien geen gebruik wordt gemaakt van uitvaartkist, dient de overledene wel toegedekt te zijn. Bijvoorbeeld door een lijkwade. Zie uitvaartkist of lijkwade

Thuis opbaren is bijna altijd mogelijk. Nabestaanden kunnen dan zo vaak zij wensen bij de overledene zijn. De vertrouwde omgeving geeft nabestaanden de gelegenheid om op hun eigen manier afscheid te nemen. Met het verstrijken van de uren beseffen en accepteren de nabestaanden dat hun dierbare echt overleden is en dat het afscheid onvermijdelijk is. Op het moment dat nabestaanden eraan toe zijn wordt de overledene in de kist gelegd. Kiest men ervoor om de overledene op een bed met een koeling op te baren dan wordt gezorgd voor koelapparatuur. Anderen geven er de voorkeur aan om de overledene in de kist op te baren.

Martha van Hedel en Dyonne Mutsaers beschikken over het mortuarium/ Afscheidshuis op landgoed Coudewater. Hier kunnen nabestaanden in alle rust bezoek(en) brengen aan de overledene. Voor een gezamenlijke afscheidsceremonie in besloten kring is er voldoende ruimte voor ca. 30 mensen. Het Afscheidshuis Coudewater staat geheel tot uw persoonlijke beschikking.