Latere Zorg

Nog weken na de uitvaart zijn er allerlei zaken die geregeld moeten worden. Van persoonlijke dingen tot belastingzaken.

Drie tot zes weken na het overlijden kunnen de nabestaanden dankbetuigingen versturen. Het is belang dat de tekst zorgvuldig wordt opgesteld en dat alle mensen die belangstellingen hebben getoond en hun medeleven hebben betuigd een dankbetuiging ontvangen.

Na een crematie  wordt de as bewaard in een asbus. Deze kan pas na een maand bij het crematorium worden afgehaald. De as mag niet eerder worden afgegeven volgens voorschriften in de Wet op de lijkbezorging. Nabestaanden kunnen in deze tijd besluiten wat ze met de as willen doen. Uitstrooien, bewaren in een urn? Er zijn veel mogelijkheden.

Vaak gaat er na een begrafenis enige tijd overheen voor een grafsteen of grafmonument wordt geplaatst. Gedurende die tijd kan een tijdelijk gedenkteken worden geplaatst zodat het graf herkenbaar is op de begraafplaats.

Veel gebruikers van sociale media en eigenaren van foto’s, films en documenten zijn zich nauwelijks bewust van hun sterfelijkheid. En vooral niet van wat er daarna met hun persoonlijke bezittingen gebeurt. (bron: www.nu.nl. Klik hier voor het complete artikel)

Iedereen heeft een nalatenschap, dit zijn alle bezittingen en/of schulden die men na het overlijden achterlaat. De nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen. In een testament kunt u aangeven wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.

Download hier de brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap

Of raadpleeg www.notaris.nl

Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet het nodige geregeld worden. Daarnaast dienen ook creditcardmaatschappijen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen in kennis te worden gesteld van het overlijden.

Om een bankrekening op naam van de overledene te laten deblokkeren of een kluis te openen, is een verklaring van erfrecht nodig.

Alle bedrijven en instanties waar de overledene een relatie mee had, moeten bericht krijgen van het overlijden. Het is aan te raden om dit binnen enkele dagen in orde te maken.

Overige instanties:

 • Verzekeringen
 • Woningcorporatie of hypotheekverstrekker.
 • Het kadaster (indien de overledene eigenaar was van een eigen huis).
 • Energiebedrijf (indien de overledene alleenwonend was).
  Telefoon- en internetprovider (indien de overledene alleenwonend was).
  Kabelbedrijf (indien de overledene alleenwonend was).
 • Uitgevers voor eventuele opzegging van abonnement op krant of tijdschrift.
 • Verenigingen waarvan de overledene lid was. 
 • Sportschool, bibliotheek, NS en andere organisaties waarvan de overledene abonnementhouder was. 
 • Onderwijsinstelling, beroepsvereniging, vakbond.
  Goede doelen waaraan de overledene (via automatische incasso) doneerde 
 • Huisarts en/of behandelend specialist, tandarts, opticien, pedicure en andere directe zorg- en dienstverleners.

Als iemand is overleden, kan dit gevolgen hebben voor belastingen en toeslagen. U kunt met verschillende belastingregels te maken krijgen. Raadpleeg de website van de belastingdienst of win advies in bij een belastingadviseur.