Muziek

Muziek

Meer dan de helft van de mensen kiest voor een crematie en daardoor heeft muziek een andere betekenis gekregen. Er zijn diverse lijsten met toepasselijke songs en teksten waaruit een keus gemaakt kan worden. 

Live muziek is ook mogelijk. Een doedelzakspeler of een zangeres die begeleid door piano of orgel de juiste snaren weet te raken. Heel bijzonder is het als een (klein)kind of familielid het kan opbrengen om muziek te maken of een lied te zingen.

Overzicht van de mogelijkheden

Muziek via geluidsdragers (cd’s) , en zeker profane, ofwel wereldlijke, behoort veelal niet tot de mogelijkheden tijdens een kerkelijke uitvaart, omdat het niet past in de kerkelijke lithurgie. Hierover is soms discussie, maar de kerk vraagt om de keuze in deze te respecteren. Liederen, gezang, psalmen of Gregoriaanse liederen behoren uiteraard wel tot de mogelijkheden.

Het crematorium heeft een professionele geluidsinstallatie en een grote muziekcollectie waarvan gebruik gemaakt kan worden. Daarnaast kunnen ook geluidsdragers (cd, usb-stick, mp3) worden aangeleverd. Deze dienen tijdig te worden aangeleverd, zodat gecontroleerd kan worden of alles naar behoren werkt op de geluidsinstallatie van het crematorium.

Desgewenst kan er ook gemusiceerd worden. In de meeste crematoria is een piano en/of vleugel en/of orgel aanwezig. Aan het gebruik van deze muziekinstrumenten zijn kosten verbonden.

Men kan kiezen de uitvaartmuziek door muzikanten te laten uitvoeren. Er zijn musici die zich hebben toegelegd op het optreden tijdens een uitvaartceremonie.