Laatste wilbeschikking

De laatste wilsbeschikking waarin de wensen omtrent de uitvaart kenbaar worden gemaakt dient handgeschreven, gedateerd en ondertekend te zijn. Verstandig is het om dit te doen in aanwezigheid van een tweede persoon. Deze kan de wilsbeschikking mede ondertekenen en erop toezien dat de uitvaart wordt uitgevoerd zoals dit in de wilsbeschikking is opgetekend. Het is ook mogelijk om de laatste wilsbeschikking (of het codicil) te laten registreren in het bevolkingsregister door de dienst bevolking van de gemeente.

Bij een overlijden dient altijd een akte van overlijden te worden aangevraagd bij de gemeente. In het bevolkingsregister wordt dan nagaan of er een laatste wilsbeschikking of codicil werd gedeponeerd. Bij het deponeren van de wilsbeschikking krijgt men een ontvangstbewijs.

Invulformulieren

Uitvaartwensen en financiële gegevens worden in veel invulformulieren gecombineerd. Op deze website bieden we twee invulformulieren aan, omdat in de praktijk blijkt dat niet iedereen het prettig vindt pincodes en wachtwoorden te delen als dat nog niet aan de orde is.

Op deze manier is het mogelijk om de ‘Wensen voor uw uitvaart’ vooraf te bespreken met een van de nabestaanden en/of de uitvaartondernemer van uw keuze en het formulier te laten ondertekenen door een tweede persoon. Een kopie kunt u desgewenst aan deze persoon in bewaring geven.

Het tweede formulier ‘Persoonlijke en financiële gegevens’ kan eveneens worden ingevuld, maar hoeft alleen ondertekend te worden door de eerst betrokkene. Beide documenten op een veilige plaats opbergen

Downloaden

Invulformulier 'Persoonlijke en financiële gegevens'Download hier uw invulformulier 'Wensen voor uw uitvaart'

 

Rechtsgeldigheid

Een (digitale) wilsbeschikking is, anders dan een testament geen rechtsgeldig document. Informeer bij een notaris naar de mogelijkheden van een rechtsgeldige laatste wilsbeschikking of codicil). Bij documenten die worden opgesteld door de notaris, is er later geen twijfel over de authenticiteit van het document.