Teksten ter inspiratie

Er zijn woorden voor

Een tekst om mensen in kennis te stellen van een overlijden. Woorden om uitdrukking te geven aan gevoel. Zinnen die de betekenis uitdrukken van het leven van de overledene. Een mooi gedicht; een woord van troost, een paar regels die precies passen bij de overledene.

Er zijn zoveel woorden, maar op het moment dat ze bedacht en opgeschreven moeten worden, komt het vaak voor dat woorden letterlijk te kort schieten.

Dan is het goed te weten dat er miljoenen mooie woorden geschreven zijn over sterven, afscheid nemen, liefde, genegenheid, vriendschap. Ook zijn er vele manieren om een overlijden aan te kondigen. Iris, informatie en inspiratie voor de uitvaart, voorziet in teksten die gebruikt kunnen worden voor rouwkaarten, advertenties en een afscheidsspeech tijdens de ceremonie.

Een map met (tekst)voorbeelden van rouwkaarten en advertenties zal aan de nabestaanden worden overhandigd tijdens het eerste bezoek om de uitvaart te bespreken.

Een overzicht van de mogelijkheden

Zodra de uitvaart definitief is vastgelegd kan de tekst worden opgesteld voor de rouwkaart en eventuele advertenties in dagblad(en) en/of lokale nieuwsbladen. Het drukwerk en de bezorging door post.nl nemen minimaal 2, maximaal 4 dagen in beslag. Het is soms een race tegen de klok om alles op tijd bezorgd te krijgen. Als er wordt gekozen voor rouwkaarten, dan wordt al bij het eerste bezoek enveloppen achtergelaten, zodat meteen een begin gemaakt kan worden met het verzamelen van alle adressen en het beschrijven van de enveloppen.

Om tijd en /of kosten te besparen wordt ook wel gekozen voor een online rouwaankondiging per e-mail. In dat geval wordt op basis van tekst en afbeelding een compleet opgemaakt document aangeleverd, klaar voor online verzending.

Er wordt steeds minder gebruik gemaakt van standaard rouwbrieven, omdat de grafische industrie zonder hoge toeslagen mogelijkheden biedt voor persoonlijke invulling. Eigen kleuren, gebruik van foto’s, een afwijkend formaat. Veel is mogelijk binnen korte tijd.

Aankondiging

Voor de teksten voor de rouwkaart en de advertentie krijgt u tijdens het eerste bezoek van Martha van Hedel of Dyonne Mutsaers de map Iris, informatie en inspiratie voor de uitvaart met tal van voorbeelden, spreuken, dichtregels en voorbeelden van aankondigingen. Hiermee wordt het iets gemakkelijker om de juiste woorden te vinden.

Rouwkaart


Veel mensen kiezen tegenwoordig voor een persoonlijke rouwkaart met een eigen foto , tekening of afbeelding.
Het is uiteraard belangrijk dat de informatie over de afscheidsdienst – zoals datum en tijdstip, locatie, volledig adres en dergelijke – helder en foutloos vermeld worden. Op de kaart kan men eventuele wensen kenbaar maken. Bijvoorbeeld: witte bloemen worden bijzonder op prijs gesteld.

Op basis van de tekst en beeld wordt een ontwerp opgemaakt. Een print wordt als proef ter goedkeuring voorgelegd. Na schriftelijk akkoord wordt het drukwerk vervaardigd.

Een mooie kaart is een eerbetoon aan de overledene. Traditionele rouwkaarten maken plaats voor persoonlijke kaarten met een foto en teksten die betrekking hebben op de overleden dierbare. Er is een grote collectie rouwkaarten waaruit men kan kiezen en daarnaast is het mogelijk om zelf een kaart te (laten) ontwerpen en gebruik te maken van eigen foto’s en teksten.

Voorbeelden van teksten worden aangeboden in de Iris-map die persoonlijk aan de nabestaande(n) overhandigd wordt door Martha van Hedel tijdens het eerste bezoek.