Uitvaart & Afscheidsdienst

Zoveel mensen, zoveel zinnen, zoveel vormen

Als de belangrijkste zaken geregeld zijn en de rouwkaarten bij de post zijn afgeleverd is het tijd voor de invulling en organisatie van de afscheidsdienst.

Het op de juiste manier afscheid nemen van een geliefde kan bijzonder troostrijk zijn. Het is het laatste wat je voor een dierbare kunt doen. U kunt hier op uw eigen manier een invulling aan geven. Door bijvoorbeeld te helpen bij het verzorgen of kleden van uw dierbare. De overledene met familieleden zelf het huis uit te dragen. Of als familie samen de baar te begeleiden op de dag van de uitvaart.

Als een kerkdienst of een heilige mis onderdeel uitmaakt van de uitvaart, dan is dat bepalend voor de invulling van het programma. Samen met de voorganger wordt een religieuze bijeenkomst met samenzang, gebeden en overdenkingen voorbereid. Uiteraard is er ruimte voor persoonlijke wensen en familieleden en (klein)kinderen kunnen betrokken worden bij rituele handelingen door het aansteken van kaarsen, het uitspreken van een gebed of een persoonlijk afscheidswoord.

Een afscheidsceremonie in een crematorium, uitvaartcentrum of een andere locatie wordt meestal ingevuld door de nabestaanden. In de meeste (familie)kringen is wel iemand die wil optreden als ceremoniemeester en/of contactpersoon. Mocht dat niet zo zijn, dan kan Martha van Hedel de ceremonie leiden en sprekers, handelingen en muziek aankondigen.

Ritueelbegeleiding
Martha van Hedel werkt samen met ritueelbegeleidster Marianne Mulder. De laatste jaren  wordt in steeds minder vaak gekozen voor een eucharistieviering of een woord- en gebedsdienst in de parochiekerk. Toch hebben veel nabestaanden behoefte aan een waardige afscheidsceremonie. Een ritueelbegeleidster is dan een goede keuze.  Informatie over ritueel begeleiding treft u aan op Ritueelbegeleiding

Zelf doen, samen doen of laten doen

Zelf doen
Nabestaanden kunnen besluiten om de gehele afscheidsdienst van A tot Z zelf te organiseren. Zij kunnen daarvoor gebruik maken van Iris, inspiratie en informatie op deze website met suggesties voor muziek, rituelen, teksten, bloemen, condoleancebijeenkomst  enzovoorts. Kortom: alle aspecten die een rol spelen in een uitvaart.

Samen doen
Nabestaanden kunnen er voor kiezen om invulling te geven aan de afscheidsdienst in samenwerking met Martha van Hedel. Zij treedt desgewenst op als adviseur en begeleider. De nabestaanden bepalen zelf de vorm en inhoud van de uitvaart en laten de uitvoering over aan Martha. Ervaring leert dat dingen vaak anders lopen dan gedacht en dat de impact van emoties groter is dan tevoren ingeschat. Dan is het fijn om terug te kunnen vallen op een ervaren uitvaartverzorgster

Laten doen
In bepaalde omstandigheden willen of kunnen de nabestaanden de afscheidsdienst niet zelf organiseren. In dat geval zorgt Martha op basis van de wensen van de nabestaanden voor de hele uitvaart. Zij stelt een draaiboek op, regelt de muziek en treedt desgewenst op als ceremoniemeester. Ook kan zij een tekst voorlezen namens de nabestaanden, of de nabestaanden in contact brengen met ritueelbegeleidster Marianne Mulder.

 Verzorging van de uitvaart

Martha van Hedel ziet het als haar taak om nabestaanden te ondersteunen in de emotionele dagen tussen overlijden tot en met de dag van de uitvaart. Het is haar doel dat nabestaanden tevreden kunnen terugkijken op de uitvaart, omdat alles goed en volgens afspraak geregeld was.

In korte tijd moet er veel geregeld worden door de nabestaanden. Men wil vaak het beste van het beste , zonder op dat moment stil te staan bij de kosten. Martha van Hedel hanteert de vaste regel dat ze alle bijkomende extra kosten vooraf overlegt met de opdrachtgever. Want niets vervelender dan achteraf geconfronteerd te worden met onverwachte kosten. Zie uitgebreide informatie Uitvaartkosten

Aandachtspunten uitvaart en afscheidsdienst

 • Programma (of draaiboek) inclusief tijdschema met  aantal sprekers, muziekfragmenten, persoonlijke wensen en rituelen, zoals het ontsteken van kaarsen en de volgorde van laatste eer/groet.  In het programma rekening houden met de tijdsduur van elk onderdeel, zoals speech en muziek. Sprekers informeren over de maximale tijdsduur en duidelijk maken dat er geen ruimte is voor uitloop. Zie Rituelen en Muziek
 • Indien gekozen wordt voor een kerkelijke uitvaart wordt een afspraak gemaakt  met de voorganger van de kerk over liturgie, gezang, koor en rituelen.
 • Rouwauto, eventuele volgauto’s, route. Zie Rouwvervoer
 • Keuze voor ceremoniemeester die mensen welkom heet en de sprekers en muziek aankondigt.
 • Welke sprekers? Bepalen van volgorde en duur van de afscheidsspeeches. Sprekers worden aan- en afgekondigd door de ceremoniemeester die tevens over de tijdsduur van het programma waakt.
 • Keuze maken voor geluidsfragmenten en/of live muziek. Zie Muziek
 • Visuele presentatie (video, foto op/bij de uitvaartkist, fotocarrousel)
 • Condoleancebijeenkomst in rouwcentrum, crematorium of andere locatie. Zie Locaties condoleance of uitvaartborrel
 • Organisatie bloemen, afleveradres, linten. Zie Bloemen
 • Wel/geen dragers/begeleiders.
 • Condoleanceregisters, wanneer en op welke wijze condoleren.
 • Foto op de uitvaartkist of projectie op het scherm?
 • Gedachteniskaartje c.q. bidprentje uitdelen (door wie) na afloop van de plechtigheid. Zie Teksten ter inspiratie
 • Samenkomst na afloop van de afscheidsdienst. Locatie, op welke wijze. Wie is hiervoor uitgenodigd? Op welke wijze wordt men uitgenodigd?
 • Catering: koffietafel of afscheidsborrel. Zie Locaties voor uitvaart en condoleance bijeenkomst
 • Specifieke wensen (bijzonder ritueel, collecte voor een goed doel). Zie Rituelen
 • Reserveren zitplaatsen voor familie/naasten.
 • Precieze verloop doornemen van gehele dienst. Aandacht voor details: wie blijft er achter bij de uitvaartkist, manier van condoleren, uitreiken gedachteniskaartje…
 • Op de begraafplaats: wel/niet dalen van de uitvaartkist. Wel/niet schepje bij het graf
 • In het crematorium: wel /niet mee naar de oven?  Steeds meer crematoria bieden nabestaanden de mogelijkheid om de kist te begeleiden tot de oven. Zie voor meer informatie dagblad Trouw
 • Veiligheid. Met het oog op het aantal inbraken tijdens een uitvaart adviseert de politie om een kennis te vragen om op het huis te passen op de dag van de uitvaart.
Foto en video

Tijdens het afspelen van de muziek kan een foto of een serie foto’s vertoond worden. De meeste crematoria zijn uitgerust met beeldscherm(en).  Samen met muziek voegt dit een extra dimensie toe aan de beleving bij het gekozen nummer. Soms zegt bewegend beeld meer dan een statische foto. Nabestaanden kunnen kiezen voor het tonen van een video tijdens de muzieknummers. Of per muzieknummer foto’s en video afwisselen.

Het is ook een goed idee om in de ruimte waar de condoleancebijeenkomst wordt gehouden diverse foto’s, bij voorkeur in een wat groter formaat (A3), uit het leven van de overledene op te hangen. De foto’s zijn dan aanleiding voor gesprekken en het ophalen van herinneringen.

Inspiratie en informatie

Om een idee te krijgen van de vele mogelijkheden voor een uitvaart en afscheidsdienst in persoonlijke stijl verwijzen we u naar Iris, voor informatie en inspiratie. Bij alle voorbeelden wordt ter indicatie een vanaf prijs genoemd. Voor een actuele prijsopgave kunt u contact opnemen met Martha van Hedel. Zie uitgebreide informatie Uitvaartkosten